גורי רועה גרמני למכירה קצרי שיער

גורים
 זכרים (1 )
נקבות (4 )
תאריך המלטה: 16.1.2023
אזור מכירה: בת ים

למגדל – ארז חפץ
טלפון – 052-5403665

לקבלת מידע אודות המלטה, תארי ההורים תמונות וסרטונים 

רועה גרמני לזיווג

גורי רועה גרמני קצרי שיער דוגמא 2

5 גורי רועה גרמני למכירה ארוך שיער שחורים

חולון | תאריך המלטה – 16.1.2022 

למגדל – פלוני אלמוני
טלפון – 051111111111

לקבלת מידע, תארים תמונות וסרטונים